TIÊN TRI – NHÂN QUẢ

TIÊN TRI – NHÂN QUẢ

Tại sao Đài Loan được Trời phù hộ trong dịch viêm phổi Vũ Hán?
Sự hủy diệt của dịch bệnh trong quá khứ!