VÌ SAO NIỆM CHÍN CHỮ VÀNG HIỆU QUẢ?

Các thí nghiệm khoa học hiện nay cũng đã chứng minh rằng: Con người khi giữ thiện niệm, thường xuyên niệm những điều chính nghĩa thì sẽ sản sinh năng lượng thuần chính. Dưới dây là những bài viết và video phân tích, bằng chứng lý giải nguyên nhân và hiệu quả của Chín chữ Chân Ngôn dưới góc độ nguyên lý vũ trụ và khoa học.
Chúc bạn luôn bình an!

VÌ SAO NIỆM CHÍN CHỮ VÀNG HIỆU QUẢ?

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CHÍN CHỮ VÀNG

Vượt Qua Đại Dịch – Thời Khắc Nguy Nan: Bộ phim dựa trên một sự kiện có thật!