Thiếu tướng “vượt cửa tử” nhờ học Pháp Luân Công

✨Thiếu tướng Quân đội vượt cửa tử nhờ học Pháp Luân Công ✨Nguyên tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân – Thiếu Tướng Nguyễn Quang Thống